نتیجه تصویری برای ساختمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

نتیجه تصویری برای ساختمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

***نسیم معرفت***


**محکومیتِ اقدام برخی از مسؤلان جهاد دانشگاهی گیلان+نسیم معرفت


به نام خداوند قادر مُتعال

چشم فتنه را باید کور کرد

اقدام جاهلانه و یا مغرضانه و غیرعاقلانه برخی از مسؤلان جهاد دانشگاهی استان گیلان در 16 آذر95 در این دانشگاه در جلوگیری از اقدامات و حرکت های انقلابی دانشجویانِ بابصیرت ، نوعی همسویی آشکار با فتنه گران و عوامل استکباری و نقشه های شوم استکبارجهانی است که باید بطور قاطع و سریع با کسانی  که دراین دانشگاه و دانشگاه ها و مراکز علمی  دیگر از حرکت های انقلابی جلوگیری می کنند برخورد نمود و جوانان و دانشجویان  انقلابی و بابصیرت و آگاه و متعهد گیلانی اجازه نخواهند داد که عوامل نفوذی با اندیشه های انحرافی ، اهداف شوم خود را محقق سازند . امت انقلابی گیلان و جوانان و دانشجویان دیار میرزا ضمن تبعیت محض از مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای   هیچگاه از آرمان ها و ارزش های انقلابی کوتاه نخواهند آمد .

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 

**حضرت آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 

 


برچسب ها : آیت الله سعادت میرقدیم  , محکومیتِ اقدام برخی از مسؤلان جهاد دانشگاهی گیلان  ,