زندگی یعنی:  بخند هر چند که  غمگینی.ببخش هرچند که  مسکینی .  فراموش کن هرچندکه دلگیری . آری اینگونه

***نسیم معرفت***

 

بدهکاری های دیگران را که توانایی ندارند به عُهده بگیرید


**  حضرت علی(ع)  فرمود :   ثَابِرُوا عَلىَ اقْتِناءِ الْمَکَارِمِ وَ تَحَمَّلُوا أَعْباءَ الْمَغارِمِ تَحْرِزُوا قَصَباتِ الْمَغانِمِ  . در راهِ کسبِ مکارمِ اخلاق پُشتکاری و پایداری بورزید  و فشارها و بارها و سختی های وام و بدهکاریِ(دیگران را که توانایی و مُکنت ندارند ) مُتحمِّل شوید و بر دوش بگیرید .    (و آنها را از نگرانی ها و فشارهای وام و دَین و قرض خلاصی دهید )، تا نَى‏ هاى غنیمت ها و جائزه  را بدست آورید و احراز کنید .«یعنی نزد خدواند از پاداش نیکو برخوردار گردید»  [ قَصَبات الْمَغانِمِ :  نشانه‏ هائى بوده از نَی  که در مسابقه  اسب دوانى آن را نصب می کردند و هر که زودتر به آن می رسید مدال و جایزه  را می گرفت]( غُرَرُ الحِکَم، ح4712؛ میزان الحکمه: ج3، ص480  - عُیونُ الحِکَم و المَواعِظ  حکمت 4280 )
 

***  ثَابَرَ ، یُثابِرُ مُثابَرَةََ ، ثِباراََ  عَلَی الأَمرِ :   پُشت کار داشت - استقامت بخرج داد- پایداری کرد - مقاومت نمود


اقْتِناءِ :جمع کردن - بدست آوردن


اقْتَنَى : اقْتِنَاءً [ قنو ] المالَ : مال گرد آورد و براى خود نگهداشت .


أَعْباءَ  : جمع عِبء  یعنی سنگینی - بار - وزن-  لنگه بار- همتا


الْمَغارِمِ : جمع مَغرَم یعنی غرامت- تاوان- - جریمه- بدهی - دَین - قرض - وام


تَحْرِزُوا :  بدست آورید - جمع کنید


قَصَبات  جمع قَصَبَة  :  قَصَبات یعنی  آبادی بزرگ که از چند دِه و دِهکده تشکیل شده باشد.  قَصَبَه  یعنی دهستان-  آبادی - شهر یا شهر بزرگ منطقه- شهرستان - روستا یا مرکز روستا- چاه تازه حفر شده - یک گیس بافته - واحد طول-  قَصَبات  نام مناطقی در ایران است .  قَصَبَه دهی است  در  یَمامَه . (مَنتَهَی الأِرَب ). این ده به روزگار مسیلمه در صلح خالد درنیامد. (معجم البلدان ). 


الْمَغانِمِ جمع مَغنَم یعنی غنیمت- عائدی - سود - فائده - منفعت


تَحْرِزُوا :  بدست آورید - جمع کنید


*** ترجمه و بررسی کلمات و مفردات حدیثِ فوق : توسط استاد سیداصغرسعادت میرقدیم

 

 

**حضرت آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی


***************************************************************

***  ترجمه غرر الحکم و درر الکلم، جلد سوم

***  عیون الحکم و المواعظ


برچسب ها : بدهکاری های دیگران را که توانایی ندارند به عُهده بگیرید  ,