سؤال  و جواب

 

** آیا برخی اذکار و ذکرها سنگین و خطرساز هستند؟!!!

 

مطلق اذکاری که از طریق روایات معتبره وارد شده (غیر از اذکار نمازهای واجب) مستحب است و گفتن این اذکار جهت ارتقاء معرفتی ومعنوی بسیار شایسته و مطلوب است. بعضی از اذکار مطلق هستند و برخی از ذکر ها هم جهت ترتب اثرخاص مقید به حدودی می باشند که دربرخی از  روایات به آن اشاره شده است.
استفاده از اذکار جهت یاد خدا و ارتقاء معنوی هیچ قیدی ندارد و هر اندازه که انسان از (روی اخلاص و توجه و معرفت) آن ذکرها را بگوید اشکالی ندارد وخطری نیز درپی ندارد  ولی کسانی که از استاد خاص معنوی وعرفانی  مورد وثوق برخوردار هستند(که انگشت شمارند) باید براساس ذکری که مورد سفارش استاد است عمل شود و چنانچه طبق آن دستور عمل نشود اثرخاص ممکن است مترتب نگردد اگرچه اثر عام که در هر ذکری که خالصانه گفته شود ممکن است مترتب شود انشاء الله . البته متذکر می شوم که در همه اعصار عده ای شیاد ظاهر الصلاح جهت تامین مطامع و اغراض نفسانی وشیطانی خود برخی از مردم ساده لوح را  (اگرچه تحصیل کرده هم باشند ) با لطایف الحیلی  دچار اغفال کرده و به بیراهه و گمراهی  و رسوایی و هلاکت  می کشانند. به خداوند پناه می بریم از شرور شیاطین جنی وانسی .
والسلام


آیت الله سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی


برچسب ها : آیا برخی اذکار و ذکرها سنگین و خطرساز هستند؟!!!  ,